Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Desatero proseb psa

 
1. Můj život trvá 10-15let. Každé odloučení od Tebe znamená pro mne utrpení. Pomysli na to, než si mne opatříš.

2. Dej mi čas porozumět tomu, co ode mě vyžaduješ.

3. Pěstuj si důvěru ve mne – tvou důvěrou já žiji.

4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mne za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele – já mám jen Tebe.

5. Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já sice nerozumím, za to však hlasu, kterým se na mne obracíš.

6. Věz, že nezapomenu nikdy, jak se se mnou jednalo.

7. Pomysli, než mne udeříš, že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti Tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji.

8. Než mi při práci mrzutě vytkneš neochotu a lenost, zkus si uvědomit, že mne možná trápí nevhodná strava, snad jsem byl dlouho vystaven slunci, nebo mám již opotřebované srdce.

9. Postarej se o mne až zestárnu – také Ty budeš jednou starý.

10. Buď se mnou v každé chvíli. Neřekni nikdy: “Ať se to stane v mé nepřítomnosti”. S tebou bude pro mne všechno lehčí…také odchod z tohoto světa, konec mého života, který vždy patřil Tobě. Dovol mi proto odejít s Tvým pohlazením a s Tvými slovy na rozloučenou. Moje věrné oči se i v tomto posledním okamžiku budou otáčet za Tebou a bylo by pro mne velice těžké a smutné kdyby Tě nikde nenašly.

 

TOPlist